Список видов шмелей
Alpigenobombus   Alpinobombus   Bombias
   
Bombus sensu stricto   Cullumanobombus   Kallobombus
   
Megabombus   Melanobombus   Mendacibombus
   
Orientalibombus   Psithyrus   Pyrobombus
   
Sibiricobombus   Subterraneobombus   Thoracobombus
   
Эта статья взята из SHMEL.ORG
https://www.shmel.org

URL этой статьи:
https://www.shmel.org/modules/content/index.php?id=17